Rekruttering

 

Foretaket Vaisu – er et internasjonalt firma med mange års erfaring knyttet til rekruttering. Foretaket har arbeidet på Europas marked over 20 år.

Vi startet vår virksomhet med utførelse av små oppgaver i byggebransjen i Estland. Siden deltok vi i de internasjonale Work and Travel programmene for studenter som reiser til England og Nord-Amerika for å jobbe der. I løpet av denne perioden har vi hjulpet over 250 personer. Siden 2000 har foretaket Vaisu arbeidet med rekruttering for europeiske selskaper i bl a Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Russland og Danmark.

Nå spesialiserer vi oss på rekruttering av spesialister innen konstruksjon og metallbearbeiding. Hoved yrke er sveisere, montører av metallkonstruksjoner, låsesmeder, snekkere, betongarbeidere, gravemaskinfører og mange andre.
Gjennom årene har vi fått en klar idé om hvilke kvalifikasjoner en arbeidssøker skal ha for å kunne ansettes i Europa.

Vi er vant til at det arbeid vi utfører for ansatte og våre partnere er på et høyest mulig kvalitetsnivå, vi samarbeider med enkeltpersoner og offentlig sektor.

Vi rekrutterer personal innenfor følgende områder:

Byggebransjen

Snekkere: montering av vegger, takmontering, montering av fasader, takarbeid, spesialister som kan lese og forstå tekniske tegninger.
Betongarbeider: armering av betong, utførelse av betongkonstruksjoner, spesialister som kan lese og forstå tekniske tegninger.
Malerarbeider: pussarbeider, sparkelarbeider, maling på betong- og treunderlag.

Stålindustri:

Sveiserer som bruker en halvautomatisk sveising, sveising med argon og elektroder (MIG, TIG, MMA), sveising av rør og sveising av konstruksjoner av forskjellige typer metall.
Spesialister innen montering av stålkonstruksjoner og rørledninger (spesialister som kan lese og forstå tekniske tegninger)
Spesialister innen montering
Mekaniker/låsesmeder
Malerarbeider som maler stålkonstruksjoner

Logistikk og transport

Anleggsmaskinfører: traktorfører, gravemaskinfører, kranfører, betongbilfører, maskinfører som jobber med løftemaskiner.
Bilfører med førerkort klasse B, C, D, BE, CE, DE, T og TR

Hvis en kund ansetter 5 eller flere ansatte rekrutterer vi en arbeidsleder som følger med. Arbeidslederen løser alle spørsmål knyttet til planlegging av arbeidsprosessen, utvikler disiplin blant sine medarbeidere og løser enkelte spørsmål på arbeidsplassen.

Alle ansatte som rekrutteres av foretaket Vaisu har alle nødvendige dokumenter for å utføre arbeidsoppgavene sine: ID 06, sikkerhetskort for de nordiske landene, hvis det er nødvendig kan man ordne SSG card.