Val av personal

Bolaget Vaisu är en international firma som sysslar med val av personal och har många års erfarenhet i denna bransch. Bolaget har varit aktivt på europeiska marknaden redan 20 år.
Vår utveckling började med första mindre uppdrag vi fick inom Estlands byggnadsbransch. Den kunde fortsättas med deltagande i internationella program Work and Travel, som var tänkt för studenter som ville tjäna pengar i England och Norra Amerika. Under denna period var det sammanlagt mer än 200 personer som vände sig till oss för att utnyttja våra beträffande förmedlingstjänster. Från och med år 2000 sysslar sig bolaget Vaisu med val av personal för olika europeiska firmor i sådana länder som Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Ryssland och Danmark.
Just nu har vi koncentrerat oss på urval av personal i byggnads-och metalbearbetningsbranscher. Det handlar framför allt om följande yrken: svetsare, metallkonstruktioners montörer, klensmeder, timmermän, betongarbetare, grävmaskinförare och flera andra.
Inom ett år har vi kunnat få en mycket exakt föreställning över kvalifikationer av arbetare man vill se och ha i Europa.
Vi är vana vid att samarbeta med arbetstagare och våra partner på maximal hög nivå och vi uppfyller uppdrag såväl för privatpersoner som statliga objekt.

Vi representerar arbetstagare i följande branscher:

Byggnadsbranschen

Timmermän: montage av väggar, yttertak, fasader, och också yttertakarbeten, utförande av arbete enligt tekniska ritningar.
Betongarbetare: armeringsarbeten, betongkonstruktioners ifyllande, utförande av arbete enligt tekniska ritningar.
Målarmästare: rappning, spackling, betong- och träytors målande.

Metallindustri:

Med halvautomater arbetande svetsare, argon-svetsare och elektrodspecialister (MIG, TIG, MMA), rörledningars och av olika metall tillverkade konstruktioners svetsare.
Montörer av metallkonstruktioner och rörledningar (arbetets utförande enligt tekniska ritningar)
Montörer
Klensmed-mekaniker
Metallkonstruktioners målarmästare

Logistik och transport

Byggnadstekniks och anläggningars förare: traktorförare, vägskrapans förare, kranförare, betongtransporters förare, lyftanordningars förare.
Förare av följande kategorier: B, C, D, BE, CE, DE, T, TR

Om uppdragsgivaren beställer 5 eller mer arbetare ska också förmannen följa med. Förmannens uppgift är att lösa arbetsprocessens organisatoriska problem, svara för disciplin inom arbetsgruppen och också för mindre problems snabba lösning på arbetsplatsen.
Alla arbetstagare som handlar i bolagets Vaisu uppdrag förfogar över alla nödvändiga arbetsunderlag: ID06, säkerhetskort för nordiska länder, och vid behov ska också SSG utfärdas.